Περιγραφή μοντέλου

Προσφέρεται σε πολλούς συνδυασμούς για αμέτρητες λύσεις μεταφοράς, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιήστε και τις ανάγκες που έχετε. Ο χώρος φόρτωσης είναι εξαιρετικά ευρύχωρος και λειτουργικός σε όλες τις εκδόσεις με εξαιρετική προσβασιμότητα. Άλλωστε ο χώρος φόρτωσης ήταν ανέκαθεν το δυνατό σημείο της Fiat. Άριστες επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και χαμηλά λειτουργικά κόστη συνθέτουν έναν εξαίρετο συνεργάτη για τον κάθε επαγγελματία.